Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Författare: Styrelsen (sida 1 av 37)

Nyhetsbrev 7 oktober

VATTENSKADOR I LÄGENHETER

Föreningen har dessvärre drabbats av flertalet vattenskador på senare tid. Att hantera vattenskador är ofta en utdragen och kostsam process. Styrelsen vill därför be samtliga medlemmar att vara särskilt uppmärksamma på läckande vatten i såväl lägenheter som i gemensamma utrymmen. Kontrollera gärna regelbundet att kopplingar till kranar, tvätt- och diskmaskin e t c fungerar som det ska och att dessa inte står och läcker.

Skulle ni upptäcka ett läckage är det väldigt viktigt att ni agerar skyndsamt och att ni direkt kontaktar SBC samt styrelsen.

a) Vardag måndag – fredag kl. 07.00-21.00 kontaktar du SBC, tel 0771-722 722
b) Övrig tid kontaktar du Jourtjänsten, tel 040-689 24 80

Styrelsen vill också påminna om att tillstånd måste sökas från styrelsen för bland annat renoveringar som innefattar installation eller flytt av våtutrymme, toalett eller kök. För att minimera risk för bland annat vattenskador ska sådana arbeten utföras av behörig fackman med korrekt behörighet som godkänns av styrelsen innan arbetet påbörjas.

På hemsidan hittar ni mer information om vad som gäller vid renoveringar samt vid vattenskada.

BESKÄRNING TRÄD 14 OKTOBER – INGEN PARKERING PÅ GÅRDEN DEN DAGEN!

Arboristen kommer till gården den 14 oktober för beskärning och trädfällning av ett murket träd, vi ber att inga bilar är parkerade på gården den dagen.

FELANMÄLAN ALLMÄNNA UTRYMMEN I FASTIGHETEN

Vänligen kontakta SBC direkt via deras hemsida och anmäl, det ska inte anmälas via styrelsen. Kan röra sig om skev dörr, trasig lampa etc.

Nyhetsbrev 1 september

SKYFALL OCH ÖVERSVÄMMAD KÄLLARE

För ett par veckor sedan blev källaren delvis översvämmad vid skyfall sent en kväll. Stort tack till alla som hjälpte till att stoppa vattnet, som trängde sig in genom källardörrarna utifrån gården.

En påminnelse att se över villkor i egen hemförsäkring gällande lösöre och vad som gäller vid översvämning, t ex att värdefullt lösöre ev behöver säkras upp på hyllor etc. Föreningens kollektiva bostadsrättsförsäkring täcker inte privat lösöre.

CONTAINER PÅ GÅRDEN HELGEN 17-19 SEPTEMBER

En container är beställd, passa på att slänga gammalt skräp!

SOPKÄRLSTVÄTT

Extra tvätt av sopkärlen är beställd, liksom extra rengöring av golven i soprummet och källarkorridoren.

Årsstämma 2021

STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021/2022

Årsstämman ägde rum på föreningens innergård den 16 juni och styrelse och valberedning förblir oförändrad kommande verksamhetsår.

Barbro Anderberg – ledamot, ordförande, mandat till 2022

Gunilla Borgström – ledamot, mandat till 2022

Josip Francic – ledamot, omval 2 år

Nathan Härdig – ledamot, omval 2 år

Christina McCollum – ledamot, vice ordf/sekr, omval 2 år

Jörgen Olsson – suppleant, omval 1 år

Jim Gunnarsson– suppleant, omval 1 år

Valberedning:

Daniel Nordström – omval 1 år, sammankallande

Sven-Åke Kling – omval 1 år

Nyhetsbrev 20 maj

RELININGPROJEKTET ETAPP 1 NÄRMAR SIG AVSLUT

Relining Etapp 1 horisontella rör är snart avslutad. Projektet pausas p g a coronaläget och återupptas omkring mars 2020 med Etapp 2, vertikala rör upp till lägenheterna.

GÅRDEN KLAR ATT ANVÄNDAS I SLUTET AV MAJ

Gården blir klar att användas fullt ut i slutet av maj.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA ONSDAG DEN 16 JUNI KL 18.00

Kallelse är utdelad och årsredovisning kommer snart att delas ut. Plats är den gemensamma gården.

Äldre inlägg

© 2021 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑