Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Författare: Styrelsen (sida 1 av 31)

Kallelse till extra föreningsstämma den 11 november 2019

Den ordinarie stämman i maj beslutade, efter inkommen motion, att gå vidare med förslaget att föreningen övertar ansvar avseende vindslägenheternas separata ventilationsaggregat, vilket då kräver en stadgeändring.

Anledningen till extrastämman är att två på varandra följande stämmor krävs för att fatta beslut om stadgeändring.

Tid: 18.30

Plats: Föreningens styrelserum

Kallelse och förslag till nya stadgar har delats ut i postlådorna. För en digital version vänligen kontakta styrelsen på info@mariedal1916.se

Nyhetsbrev 10 oktober

LAGNING AV RÖR

Statusbedömning av rör i källaren har gjorts och för närvarande pågår lagning med påverkan av oljud och avstängning av vatten vilket kan upplevas som besvärande men svårt att förutse i förväg var och vid vilken tidpunkt.

MINDRE LAGNINGAR OCH REPARATIONER I FASTIGHETEN OCH PÅ INNERGÅRD

Veteranpoolen håller för närvarande på att utföra lagningar och reparationer på bl a lyktstolpar, stuprör, bilgrind och staket.

TRÄD PÅ INNERGÅRDEN

Flera önskemål har inkommit från boende om att glesa ut träden på innergården. Föreningen har anlitat en certifierad arborist att se över möjligheten. Utlåtande angående prydnadsapelallén är att på grund av att träden räknas som en allé som är generellt skyddande så krävs en dispens från Länsstyrelsen därför planeras endast beskärningsåtgärd/gallring inför 2020-2021.

BORTFÖRSEL AV SKRÄP OCH MÖBLER EGET ANSVAR

Skräp och möbler får absolut inte slängas i soprummet eller lämnas kvar i källargångar utan man har eget ansvar att själv forsla bort sina saker.

FELANMÄLAN

Felanmälan görs på SBCs hemsida. Styrelsen tar inte emot lösa lappar utan namnunderskrift.

Nyhetsbrev 4 september

SPOLNING AV RÖR

Testspolning av rör i vart trapphus har genomförts inför statusbedömning av rören.

OVK – OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL – VINDSLÄGENHETER

OVK genomfördes den 26 augusti av SIMAB och protokoll inväntas.

ENERGIDEKLARATION

Energideklaration är påkallad och är pågående innan den slutligen kommer att skickas in till Boverket för godkännande och registrering.

HYRESFÖRHANDLING

Hyresförhandling för 2020 är påkallad för föreningens 7 hyresrätter, parter är Hyresgästföreningen och Jurideko som representerar föreningen.

FÖRSÄLJNING AV HYRESRÄTT

Lägenhet 313 är uppsagd och kommer att läggas ut till försäljning. Mäklarfirman Våningen & Villan, som har sålt fler lägenheter i fastigheten, är anlitade.

Nyhetsbrev 13 juni

NY STYRELSE

Årsstämman ägde rum på Slottsträdgårdens Kafé den 22 maj och följande personer valdes in:

Barbro Anderberg – ledamot, roll som ordförande och kassör

Gunilla Borgström – ledamot

Josip Francic – ledamot

Roland Holmgren – ledamot

Christina McCollum – ledamot, roll som vice ordförande och sekreterare

Jörgen Olsson – suppleant

Daniel Petersson – suppleant

Valberedning:

Sven-Åke Kling

Jim Gunnarsson

Gården

Nya utemöbler är beställda. Nya cykelställ kommer att beställas, det är trångt om utrymme ute men gott om plats i källaren där cyklar även kan ställas. Tänk på att inte slänga använt grillkol i soprummet om glöd inte är utbränd.

Med önskan om en skön sommar!

Styrelsen

Äldre inlägg

© 2019 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑