Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Författare: Styrelsen (sida 2 av 29)

Nyhetsbrev 22 augusti

Projekt byte av fläktar med tillhörande motorskydd och dragning av nya insatsrör i varje lägenhet

Tack för ert tålamod under sommaren i samband med fläktprojektet. Det har varit besvärligt för alla berörda i fastigheten, med dålig ventilation i värmen när de gamla fläktarna monterades ner, men en nödvändig åtgärd för att få en ny och väl fungerande ventilation.

En ny tidplan finns uppsatt i källaren, det är få trapphus kvar att åtgärda, sen återstår montering och injustering av de nya fläktarna v. 39-40.

Cyklar på innergården

Innergården är överhopad av cyklar, gamla rostiga som nya. En märkning/rensning kommer att utföras under hösten och vi ber er redan nu att se över ev. gamla oanvända cyklar som står ute.

Uppdatering ventilationsåtgärder

Nuläge

Pollex arbeten i trapphuset är inne på sin andra arbetsvecka och behöver tillträde även nästa vecka (v. 26).

Återstående trapphus

Start i början av v. 27 (2/7-5/7) med trappa 2 B, därefter 2 D v. 28 (9/7-12/7).  Trapphus 4 A och 4 B kommer att åtgärdas v. 33 (13/8-16/8) eller senare.

Detaljerad information finns att läsa på föreningens anslagstavla i källaren.

Nyhetsbrev ventilationsåtgärder

Nya fläktar

Monteras på de skorstenar som Simab arbetat med. En kranbil står på gården måndagen den 11 juni. Sedan ska GK trimma in utrustningen.

Nya dragningar i skorstenarna

För arbetet med infodringen i de fem återstående trapphusen används en annan metod som Pollex utför. De startar måndagen den 11 juni i trappa Mariedalsvägen 7 a. Om metoden fungerar kommer samma metod att användas i de återstående trapphusen.

Preliminärt väntas ventilationsåtgärderna vara avslutade v. 47, i slutet av november.

Ventilationsåtgärderna gäller ej vindslägenheterna.

Val av styrelse och valberedning vid föreningsstämman den 29 maj

Vid föreningsstämman den 29 maj var Barbro Anderberg och Gunilla Borgström föreslagna för omval till 2020. Övriga ledamöter och suppleanter var inte uppe för omval.

Till valberedning för kommande verksamhetsår valdes Sven-Åke Kling och Daniel Petersson.

Styrelsens sammansättning efter det konstituerande mötet

Ordförande/kassör: Barbro Anderberg

Vice ordförande/sekreterare: Christina McCollum

Ledamot: Gunilla Borgström

Ledamot: Josip Francic

Ledamot: Roland Holmgren

Suppleant: Jörgen Olsson

Suppleant: Klara Bigelius

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2019 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑