Du som hyr i andra hand har inget avtal med föreningen, utan enbart med din hyresvärd, d.v.s. den medlem i föreningen som du hyr utav.

Du kan därför inte vända dig till styrelsen för hjälp med saker i din lägenhet.

Vid akut fara för t.ex. brand eller vattenskada är du dock skyldig att agera på samma sätt som övriga i huset, se mer här.

Du har därtill skyldigheter mot föreningen att ta hand om gemensamma ytor och egendom, och att följa ordningsregler m.m. Vållar du föreningen skada kan du bli skadeståndsskyldig på utomobligatorisk grund, d.v.s. enligt skadeståndslagen.

För dig som andrahandshyresgäst gäller inte det kollektiva bostadsrättstillägg styrelsen tecknat. Du måste därför har ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Saknar du sådant tillägg, eller än värre hemförsäkring, kan du råka ut för dryga kostnader om du skulle vålla t.ex. vattenskada.

Inga lappar, så som t.ex. namnlappar, får fästas på dörrarna, väggarna bredvid, tidningsställen, postboxarna eller porttavlan utanför. Är man inneboende eller andrahandshyresgäst är man hänvisad till att använda sig av en c/o (”care of”)-adress. Dvs. bor man hos, eller hyr man av  A Andersson, så får man använda sig av adressen Sitt Namn, c/o A Andersson, gata nr, 217 56 Malmö.

Vill du veta mer om kraven för att styrelsen ska bevilja andrahandsuthyrning, läs här.