Föreningen har interna lägenhetsnummer, men för folkbokföringen gäller andra, standardiserade sådana med fyra siffror.

Föreningens lägenheter på bottenvåning (även kallat första våning) börjar på 10. Andra våning börjar på 11, tredje på 12 o.s.v.

De följande två siffrorna anger vilket lägenhet på våningsplanet du bor i. Lägenheten först till vänster, sett från huvudentrén, har 01, nästa 02, o.s.v. Oftast finns det bara två lägenheter per våningsplan. På första våningen har den till vänster har då 1001 och den till höger 1002.

För mer information, se Lantmäteriets hemsida.