Föreningen har tolv parkeringsplatser på gården. Alla utom två är ”sålda” till medlemmar. Köparna har därigenom nyttjaderätt till sina platser  på liknande sätt som till sina lägenheter. För nyttjanderätten betalar de en månadsavgift om 100 kr till föreningen (att täcka föreningens kostnader för underhåll, inkl. av den elektriska bilgrinden). Nyttjanderätten kan fritt överlåtas medlemmar emellan, eller hyras ut till annan medlem (så sker i dag, och priset medlemmar emellan är såvitt styrelsen känner till runt 600 kr per månad).

Observeras bör att bara de som bor i huset och är medlemmar i föreningen (dvs. äger del av en bostadsrätt) kan ”äga” parkeringsplats. Den som ”äger” platsen förlorar rätten till parkeringsplatsen ifall denne överlåtit sin lägenhet utan parkeringsplats och köparen av lägenheten beviljats medlemskap in föreningen. Det följer av 13 § i stadgarna. Syftet är att ingen ska kunna ”äga” en parkeringsplats utan att bo i huset. Har man en parkeringsplats och tänker flytta måste man därför antingen sälja platsen separat (innan köparen av ens lägenhet beviljats medlemskap i föreningen) eller sälja den tillsammans med lägenheten. Även om man säljer den tillsammans med lägenheten så bör parkeringsplatsen specificeras separat i överlåtelseavtalet, dvs. det bör framgå vad köpeskillingen är för själva parkeringsplatsen. Har man köpt platsen för 75 000 kr och säljer den för 100 000 kr behöver man sannolikt betala reavinst för 25 000 kr. SBC upprättar särskilda mäklarbilder för parkeringsplatserna, eftersom de är inlagda som bostadsrätter i deras system.

En av de platser som inte är ”såld”/överlåten är en handikapplats. Den kommer aldrig att säljas. Däremot kan medlem i föreningen hyra denna för 600 kr i månaden. När den platsen blir tillgänglig för uthyrning sätts information om detta upp i trapphusen och alla intresserade får anmäla sig. Sedan lottas platsen bland de anmälda. Om någon av dessa har ett funktionshinder har styrelse dock beslutat att den personen ska ha förtur att hyra platsen. – Något kösystem tillämpas inte.

Den andra parkeringsplatsen som inte är överlåten (nr 5) kommer sannolikt att överlåtas/arrenderas till högstbjudande medlem. Mer information kommer i sådant fall att sättas upp i trappuppgångarna samt läggas ut här på hemsidan. Tillsvidare hyrs den dock ut för 600 kr/månad till en medlem (som ”vann” ett lotteri bland de som anmälde intresse). – Inte heller till denna plats går det således att ställa sig i kö eller liknande.

På gatorna omkring fastigheten finns boendeparkering (område: Ribersborg), se Malmö stads hemsida.