Som bostadsrättsinnehavare har du ett omfattande underhållsansvar för din lägenhet, se § 12 i stadgarna.

Några saker som är extra viktiga att tänka på är:

  • Ytskikt i badrum och golvbrunnens funktion. I äldre badrum kan klämringen i golvbrunnen lossna och vatten tränga ned mellan brunnen och golvmattan. Detta kan orsaka stora skador, som du kan bli skadeståndsansvarig för. Ifall golvbrunnen är täppt kan vattnet rinna ut i hallen och sedan ned i lägenheten under. Även de kostnaderna som då uppstår kan du bli skadeståndsansvarig för. Se därför alltid till att du har koll på din golvbrunn och dina ytskikt. Ifall golvmattan har sprickor behöver du snarast bekosta en totalrenovering av ditt badrum. Tänk då på att först läsa detta.
  • Målning av räcken på balkonger, trappor och terrasser. Blir räcket skavt kan rost uppkomma. Vid omfattande rostangrepp kan du bli skadeståndskyldig upp till kostnaden för nytt räcke. Målning av räckena sker enligt stadgarna på din bekostnad efter styrelsens instruktioner.
  • Att du har brandvarnare som fungerar.
  • Ventilation – vrid ej åt don i kök och badrum, det stänger av och påverkar flödet i alla lägenheter i samma trappa.

Du som bor i en vindslägenhet behöver särskilt tänka på dessa saker:

  • Med jämna mellanrum ska ventilationsfiltret bytas. När en röd lampa börjar blinka på panelen är det dags. Kontakta SBC:s fastighetsskötare genom att göra en felanmälan, så kommer de och byter filtret.
  • På balkongen finns det en avrinningsbrunn under golvet. Med jämna mellanrum kan du behöva lyfta på luckan och rensa bort löv och annat skräp som hamnat däri.