Ladda ned här: Föreningens stadgar, senast uppdaterade 2018.

Eller läs direkt från hemsidan:

Stadgar 2018