Av 61 lägenheter har vi fått in 29 st svar om där finns ett intresse för ett eventuellt bygge av balkonger. 20 st är intresserade av en balkong och 9 st är det inte. Vi kommer att gå vidare i detta och se om det är intressant att fortsätta med ärendet.

När det gäller markeringen av cyklar i källare och ute på gården så kommer vi att förlänga tiden för att plocka bort markeringen på styret. Har man inte plockat bort markeringen på sin cykel innan den 15/3 så kommer vi att forsla bort cykeln.

Tänk på att all felanmälan görs direkt till Cymko-vaktmästarna, och inte till styrelsen. Telefonnummer finns på tavlorna i varje trapphus.

Skador efter branden den 8 februari blev följande: en förrådsdörr fick bytas ut, en del av golvet fick lagas och det blev vissa fuktskador efter släckningsarbetet. Allt detta har åtgärdats. Vi hoppas nu att alla hjälps åt och hålla ett vakande öga så att inga obehöriga personer rör sig i våra gemensamma utrymmen. Alla har vi ett ansvar.

Till sist, styrelsen söker nu flera engagerade och intresserade medlemmar som vill hjälpa till att förbättra vår förening. Kontakta oss om du vill veta mer!