Byggnaden uppfördes 1916-1917 av Kockums Mekaniska Verkstad att tjäna som arbetarbostäder åt anställda. Några decennier innan (1875) hade Kockums byggt ett annat hus på Mariedalsvägen, kallat ”gamla Mariedal”. Vårt hus blev det ”nya Mariedal” och upplevdes av arbetarna som lyxigt, med t.ex. vattentoaletter i trappuppgångarna.

Fotografi av huset taget från nordväst. (Tack till facebook-gruppen ”Malmö – ett historiskt perspektiv” och Hans Nilsson.)

Gissningsvis 20-tal. Ur en publikation av Arkitektsfirman Ewe & Melin, 1905-22. (Tack till facebook-gruppen ”Malmö – ett historiskt perspektiv” och Robert Wahlström)

På andra sidan Mariedalsvägen, där hästlekplatsen och Mariedals förskola finns i dag, låg kolonilotter som en del hyresgäster kunde disponera. Ribersborg var på den tiden förhållandevis obebyggt och upplevdes som på landet. Närmiljön präglades av Kronprinsens husarer, K7, vars regemente låg där Kronprinsens skyskrapa står i dag. (Läs mer: Kockumsknogaren, red. Karin Salomonsson,  Kockums Verkstadsklubb, Malmö 1986.)

Flygfoto över Slottsparken, troligen från 1929. Havet är längst upp i högra hörnet. Vårt hus är det stora i vinkel i övre vänstra hörnet. Det lägre huset till vänster om vårt är det ”gamla Mariedal”, numera rivet. Området runt omkring är fortfarande obebyggt; Ribersborg består av öppna fält. (Tack till facebook-gruppen ”Malmö – ett historiskt perspektiv” och Håkan Fritz.)

Baksidan av ”gamla Mariedal”, alltså inte vårt hus utan systerhuset från 1875 som innan det revs stod bredvid vårt och som även det var Kockums arbetarbostäder. Till höger i bild skymtar Mariedalsvägen. Bilden är från början av 1900-talet och tagen ur boken Kockumsknogaren (ref. ovan).

Fastigheten heter Asker 1. Kvarteret 60 Asker är betecknat som särskilt värdefull miljö i Malmö stadsbebyggelse.

Ribersborg från luften, taget 1948. Vårt hus är i nedre vänstra hörnet. (Tack till facebook-gruppen ”Malmö – ett historiskt perspektiv” och Gunilla Månsson.)

Omfattande renoveringar av huset gjordes 1974-1975. Då installerades bl.a. nya stammar för vatten och avlopp.

Föreningen bildades i augusti 2004 i samband med ombildning från hyresrätter. Föreningen består i dag av 71 lägenheter, varav 64 är bostadsrätter och 7 är hyresrätter, fördelade på tio trappuppgångar.

De boende i huset har adresser på tre olika gator:

  • Mariedalsvägen (tre uppgångar: 7 A-C),
  • Kilian Zollsgatan (sex uppgångar: 2 A-D och 4 A-D, dock utom 2 C och 4 B som sedan länge har satts igen) och
  • Carl Hillsgatan (en uppgång: 15).

Hiss finns i fyra trappuppgångar (Mariedalsvägen 7 A samt Kilian Zollsgatan 2 B, 4 A och 4 D). Ingången till gården (med elektrisk bilgrind) är från Carl Hillsgatan 15. Flera gator i kvarteren är uppnämnda efter konstnärer. Du kan läsa på Wikipedia om bl.a. Kilian Zoll och Carl Fredrik Hill.