Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen arbetar efter en arbets- och ansvarsfördelning enligt nedan.

Har du frågor eller synpunkter, maila info@mariedal1916.se.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ordförande: Jim Gunnarsson
Extern kommunikation, sammankallande, arbetsstyrning, bankkontakt/lån, hyresförhandling, juridiska frågor, kontakt mot förvaltare/SBC.

Kassör: Nicklas Stjernqvist
Uppföljning ekonomi, budget, granskning av fakturor, avtal.

Vice ordförande/sekreterare: Christina McCollum
Hemsida/info, protokoll, överlåtelser, andrahandsuthyrning, störningsärenden, mäklarkontakt, attest av fakturor. Gemensamma utrymmen inomhus.

Ordinarie ledamot: Gunilla Borgström 
Myndighetskontakt vid ombyggnationer, entreprenad, ventilation, underhållsplan, besiktningar, VVS, hissar, energideklaration, elavtal.

Ordinarie ledamot: Josip Francic
Besvara frågor om renoveringar (kök, badrum och ingrepp i bärande vägg), fjärrvärme, element, VVS/El.

Suppleant: Jörgen Olsson
Nycklar, taggar, grinden mot gatan, miljöhuset, återvinning & sophämtning, gemensamma utrymmen utomhus.

Suppleant: Julia Fryklund
Bevakning av brandsäkerhet, skadedjurshantering.