Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen arbetar efter en arbets- och ansvarsfördelning enligt nedan.

Har du frågor eller synpunker, maila info@mariedal1916.se.

Skriv förnamnet på den person som ansvarar för det område saken gäller i e-posthuvudet (även kallat rubriken eller ämnesraden), så får du snabbare hjälp!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ordförande/kassör: Barbro Anderberg
Extern kommunikation, sammankallande, arbetsstyrning, uppföljning, ekonomi, budget, bankkontakt/lån, årsredovisning, granskning av fakturor, koordination av ordinarie stämma

Vice ordförande/sekreterare: Christina McCollum
Uppdatering av hemsida och infoblad, protokollföring, överlåtelser, medlemskapsfrågor, andrahandsuthyrning, störningsärenden, hyresgästfrågor och hyresförhandling, attest av fakturor, verksamhetsberättelse

Ordinarie ledamot: Gunilla Borgström
Myndighetskontakt vid ombyggnationer, entreprenad, ventilation, underhållsplan, besiktningar, VVS, hissar, energideklaration, elavtal

Ordinarie ledamot: Josip Francic
Ombyggnation av medlems större renoveringar (inkl. kök, badrum och ingrepp i bärande vägg), fjärrvärme, element, utrustning i tvättstugor, VVS/El, gemensamma utrymmen inomhus, skadedjurshantering

Ordinarie ledamot: Nathan Härdig
IT frågor, besvara styrelsemail, brandsäkerhet

Suppleant: Jörgen Olsson
Nycklar, taggar, grinden mot gatan, miljöhuset, återvinning & sophämtning, gemensamma utrymmen utomhus inkl snö- och isröjning

Suppleant: Jim Gunnarsson
Juridiska frågor, hyresförhandling, försäkringsfrågor, avtal