Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen arbetar efter en arbets- och ansvarsfördelning enligt nedan.

Har du frågor eller synpunkter, maila info@mariedal1916.se.

______________________________________________________________________________________

Ordförande: Christina McCollum
Sammankallande, arbetsstyrning, kontakt mot mäklare och förvaltare/SBC.

Kassör: Niklas Stjernqvist
Ekonomi, budget, fakturor, avtal, bankkontakt/lån.

Ordinarie ledamot: Gunilla Borgström 
Myndighetskontakt vid ombyggnationer, entreprenad, ventilation, underhållsplan, besiktningar, VVS, hissar, energideklaration, elavtal.

Ordinarie ledamot: Morten Bahnsen
Nyinvald.

Ordinarie ledamot: Carl Johan Hedman
Nyinvald.

Suppleant: Josip Francic
Besvara frågor om renoveringar (kök, badrum och ingrepp i bärande vägg), fjärrvärme, element, VVS/El.

Suppleant: Jörgen Olsson
Nycklar, taggar, grinden mot gatan, miljöhuset, återvinning & sophämtning, gemensamma utrymmen utomhus.