Frågor?
Se i första hand här på hemsidan.

I andra hand, skicka ett e-postmeddelande till styrelsen.

Postadress
Brf Mariedal 1916
Kilian Zollsgatan 4A
217 56  malmö

Fakturaadress
Brf Mariedal 1916 Kund 9727
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Organisationsnummer
769609-6689

Fastighetsbeteckning
Asker 1