Allmänt
Föreningen äger fastigheten/marken. Huset står alltså inte på ofri grund.

Föreningen anlitar SBC för ekonomisk och teknisk förvaltning, inklusive städ, fastighets- och trädgårdsskötsel.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Styrelsen har hos samma bolag tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i huset. Styrelsen är ansvarsförsäkrad.

Föreningen har sju hyreslägenheter som ännu inte ombildats till bostadsrätter.

Föreningen är i skattesammanhang en äkta bostadsrättsförening.

Hur får man tag i en mäklarbild?
En mäklarbild för bostadsrätt kan innehålla t.ex. utdrag ur medlemsregistret, uppgift om lägenhetens storlek, uppgift om ev. pantsättning, andelstal och aktuell månadsavgift. För Brf Mariedal 1916 erhålls sådan genom vår förvaltare SBC.

SBC sköter även övriga delar av överlåtelsen, inklusive alla pantfrågor, för föreningens räkning.

Observera att ev. parkeringsplats som överlåts tillsammans med en lägenhet är ett separat objekt, ett slags bostadsrätt i sig. Det är därför bäst om den redovisas separat i överlåtelseavtalet.  Se mer om vad som gäller parkeringsplatser nedan.

Vad ingår i månadsavgiften?
Bostadsrättstillägg (hos Länsförsäkringar), el, värme, vatten och kabel-tv via Tele2 (vilket ger möjlighet till bredbandsuppkoppling, IP-telefoni och digital-tv och tecknas självständigt med Tele2).

Planeras någon höjning av avgifterna?
Föreningens ekonomi är god och framtiden ljus, mycket tack vare  de nio nya vindslägenheterna. Avgifterna från dessa innebär över 600 000 kronor i extra inkomst till föreningen per år. För att ta in samma peng utan vindslägenheterna hade föreningen behövt höja  årsavgifterna med nästan 30 procent. Vid en jämförelse med andra föreningar kan den genomsnittliga årsavgiften/m2 bostadsrättsyta se hög ut. Beaktas bör dock att majoriteten lägenheter är ett rum och kök samt att ytan för föreningens sju hyresrätter inte tagits med i kalkylen.

Föreningen arbetar efter en underhållsplan (2020-2049) och får årligen förslag till budget av våra ekonomer hos SBC. Detta förslag reviderar sedan styrelsen. Det är utfallet av den revideringen som sedan ligger till grund för bedömningen om avgifterna ska höjas eller inte nästkommande år.

Vilken är lägenhetsomsättningen i föreningen?
Antalet lägenheter som överlåts i föreningen per år är förhållandevis stort. Detta beror på att majoriteten lägenheter i huset är ettor. Lägenhetsomsättningen per kalenderår följer av årsredovisningarna.

Gör föreningen/styrelsen någon tillsyn/okulär besiktning av lägenheter i samband med överlåtelse?
Nej, inte i dagsläget.

Vilka gemensamma utrymmen finns?
En grönskande innergård med gräsmatta, utemöbler, grillar och cykelställ. Ett miljöhus på gården med återvinning av matrester, papper, kartong, plast, metall, glas, el-skrot, glödlampor och batterier. Två tvättstugor i källaren, båda utrustade med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum. Trapphusbalkonger.

I källaren finns  flera outnyttjade rum. Föreningen hyr ut sådana rum till medlemmar för mellan 200 kr och 600 kr per månad, beroende på storlek och skick. Detta för förvaring av lösa saker, dvs. som ett slags extra källarförråd. Mer information framgår av den intresseförfrågan som styrelsen delgav medlemmarna i september 2016.

När ska stammarna bytas?
Omfattande renoveringar av huset gjordes 1974-1975, då bl.a. nya stammar installerades. Relining  av avloppsstammar är planerat till 2021-2022, horisontella i källaren blev klara under 2021och vertikala i trapphus är planerade till mars 2022 (dock ingen påverkan med ombyggnad av badrum, kök etc. inne i lägenheterna).

Elstammarna är från 1974, och någon åtgärd av dem är inte planerad förrän i mitten av 2030-talet.

Hur får man parkeringsplats på gården?
Föreningen har tolv parkeringsplatser på gården. Du kan läsa om vad som gäller för dessa här. Observera att eventuell parkeringsplats som överlåts tillsammans med en lägenhet är ett separat objekt, ett slags bostadsrätt i sig, varför platsen bör redovisas separat i avtalet.

På gatorna omkring fastigheten finns boendeparkering (område: Ribersborg), se mer på Malmö stads hemsida.

Går det att bygga balkong eller trappa till gården för lägenheter som ännu inte har?
Under 2012 uppfördes dels balkonger till vissa lägenheter på andra och tredje våningen, dels trappor från tre större lägenheter (tre- eller fyrarummare) på första våningen till innergården. Detta skedde genom föreningen, men på medlems egen bekostnad. Ansvarig entreprenör var Balcona.

Under hösten 2016 tecknade föreningen nytt avtal med Balcona om uppförande av ytterligare balkonger och en trappa, dvs. en andra runda med nya intresserade medlemmar. Det bygget stod klart i maj 2017. Även det bygget finansierades av de berörda medlemmarna själva.

Det är osannolikt att ytterligare bygge av balkonger kommer att ske, eftersom byggena varit stora och arbetstyngda processer.

Vilka stora renoveringar har skett under senare tid?
I samband med att nio vindslägenheter byggdes 2013 renoverades husets fasad. Samtidigt byttes tak och tak-/stuprännor samt installerades hissar i fyra trappuppgångar (Mariedalsvägen 7 A samt Kilian Zollsgatan 2B, 4A och 4D). Allt under ledning av entreprenören Veidekke. Under tidig höst 2015 fick alla lägenheter, utom vindslägenheterna, nya säkerhetsklassade lägenhetsdörrar med stålkarm. Därtill installerades nya postboxar på källarplanet i varje trappuppgång. Under 2018 har en större ombyggnad av ventilationen gjorts, med byte av ventilationskanaler till varje lägenhet samt fläktar på taket bytts ut till nya mer effektiva och energisnåla. Även installation av nya kanaler och fläktar till källaren har gjorts för att uppfylla lagkrav.

Vilka större renoveringar/vilket underhåll planeras de närmaste åren?
Efter det omfattande ventilationsprojektet under 2018 så kommer i nästa steg relining av avloppsystemet, horisontella avloppsrör i källare blev klara under 2021 och relining av vertikala rör i trapphus är planerade till mars 2022.  Renovering av trapphus och byte av trapparmatur planeras därefter.

Även byte av portarna mot gatorna till för huset tidsenliga träportar har planerats. Det kräver dock bygglov och kommer sannolikt att skjutas på i något år.

I årsredovisningen står det att föreningen har haft advokat- och rättegångskostnader, vad avser det?
Dessa kostnader avser inte tvister i allmän domstol (som t.ex. tingsrätt). Vad styrelsen har gjort är att anlita jurister för att få råd och hjälp vid flera tillfällen. Även ifall styrelsen innehåller bred kompetens så är det viktigt att få professionellt externt stöd för att kunna bevaka föreningens intressen i svåra frågor. Några exempel på tillfällen detta har skett är: generellt under vindsombyggnaden, i samband med omräkning av lägenheternas andelstal efter att nya bostadsrätter tillkommit, i samband med hyresförhandlingar och i förhandlingar med hyresgäster som krävt hyresavdrag, t.ex. p.g.a. störningar i samband med vinds- och hissbyggnationen.

Senast uppdaterad 2019-02-02. För ytterligare information, se sidan om föreningen jämte årsredovisningarna med verksamhetsberättelser.