Allmänt
Föreningen äger fastigheten/marken. Huset står alltså inte på ofri grund.

Föreningen anlitar SBC för ekonomisk och teknisk förvaltning, inklusive städ, fastighets- och trädgårdsskötsel.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Styrelsen har hos samma bolag tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter i huset. Styrelsen är ansvarsförsäkrad.

Föreningen har 6 hyreslägenheter som ännu inte ombildats till bostadsrätter.

Föreningen är i skattesammanhang en äkta bostadsrättsförening.

Hur får man tag i en mäklarbild?
En mäklarbild för bostadsrätt kan innehålla t.ex. utdrag ur medlemsregistret, uppgift om lägenhetens storlek, uppgift om ev. pantsättning, andelstal och aktuell månadsavgift. För Brf Mariedal 1916 erhålls sådan genom vår förvaltare SBC.

SBC sköter även övriga delar av överlåtelsen, inklusive alla pantfrågor, för föreningens räkning.

Observera att ev. parkeringsplats som överlåts tillsammans med en lägenhet är ett separat objekt, ett slags bostadsrätt i sig. Det är därför bäst om den redovisas separat i överlåtelseavtalet.  Se mer om vad som gäller parkeringsplatser nedan.

Vad ingår i månadsavgiften?
El, värme, vatten samt bostadsrättstillägg (hos Länsförsäkringar).

Digital-tv via Tele2, bredbandsuppkoppling och IP-telefoni tecknas självständigt med Tele2.

Planeras någon höjning av avgifterna?.
Vid en jämförelse med andra föreningar kan den genomsnittliga årsavgiften/m2 bostadsrättsyta se hög ut. Beaktas bör dock att el ingår i årsavgiften och att majoriteten lägenheter är ett rum och kök samt att ytan för föreningens 6 hyresrätter inte tagits med i kalkylen.

Avgifterna höjdes med 10% i januari 2023 p g a höjd ränta i samband med att de bundna lånen löpte ut vid halvårsskiftet 2022 och lades om till rörlig 3 månaders ränta samt höjda energikostnader.

Föreningen arbetar efter en underhållsplan (2020-2049) och får årligen förslag till budget av våra ekonomer hos SBC. Detta förslag reviderar sedan styrelsen. Det är utfallet av den revideringen som sedan ligger till grund för bedömningen om avgifterna ska höjas eller inte nästkommande år.

Vilken är lägenhetsomsättningen i föreningen?
Antalet lägenheter som överlåts i föreningen per år är förhållandevis stort. Detta beror på att majoriteten lägenheter i huset är ettor. Lägenhetsomsättningen per kalenderår följer av årsredovisningarna.

Gör föreningen/styrelsen någon tillsyn/okulär besiktning av lägenheter i samband med överlåtelse?
Nej, inte i dagsläget.

Vilka gemensamma utrymmen finns?
En grönskande innergård med gräsmatta, utemöbler, grillar och cykelställ. Ett miljöhus på gården med återvinning av matrester, papper, kartong, plast, metall, glas, el-skrot, glödlampor och batterier. Två tvättstugor i källaren, båda utrustade med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum. Trapphusbalkonger.

I källaren finns  flera outnyttjade rum. Föreningen hyr ut sådana rum till medlemmar för mellan 300 kr och 800 kr per månad, beroende på storlek. Detta för förvaring av lösa saker, dvs. som ett slags extra källarförråd.

När ska stammarna bytas?
Omfattande renoveringar av huset gjordes 1974-1975, då bl.a. nya stammar installerades. Relining  av avloppsstammar utfördes 2021-2022, horisontella i källaren blev klara under 2021och vertikala i trapphus i mars 2022.

Hur får man parkeringsplats på gården?
Föreningen har tolv parkeringsplatser på gården. Du kan läsa om vad som gäller för dessa här. Observera att eventuell parkeringsplats som överlåts tillsammans med en lägenhet är ett separat objekt, ett slags bostadsrätt i sig, varför platsen bör redovisas separat i avtalet.

På gatorna omkring fastigheten finns boendeparkering (område: Ribersborg), se mer på Malmö stads hemsida.

Går det att bygga balkong eller trappa till gården för lägenheter som ännu inte har?
Under 2012 uppfördes dels balkonger till vissa lägenheter på andra och tredje våningen, dels trappor från tre större lägenheter (tre- eller fyrarummare) på första våningen till innergården. Detta skedde genom föreningen, men på medlems egen bekostnad. Ansvarig entreprenör var Balcona.

Under hösten 2016 tecknade föreningen nytt avtal med Balcona om uppförande av ytterligare balkonger och en trappa, dvs. en andra runda med nya intresserade medlemmar. Det bygget stod klart i maj 2017. Även det bygget finansierades av de berörda medlemmarna själva.

Det är osannolikt att ytterligare bygge av balkonger kommer att ske, eftersom byggena varit stora och arbetstyngda processer.

Vilka stora renoveringar har skett under senare tid?
I samband med att nio vindslägenheter byggdes 2013 renoverades husets fasad. Samtidigt byttes tak och tak-/stuprännor samt installerades hissar i fyra trappuppgångar (Mariedalsvägen 7 A samt Kilian Zollsgatan 2B, 4A och 4D). Allt under ledning av entreprenören Veidekke. Under tidig höst 2015 fick alla lägenheter, utom vindslägenheterna, nya säkerhetsklassade lägenhetsdörrar med stålkarm. Därtill installerades nya postboxar på källarplanet i varje trappuppgång. Under 2018 har en större ombyggnad av ventilationen gjorts, med byte av ventilationskanaler till varje lägenhet samt fläktar på taket bytts ut till nya mer effektiva och energisnåla. Även installation av nya kanaler och fläktar till källaren har gjorts för att uppfylla lagkrav. Under 2021-2022 utfördes relining av avloppssystemet, horisontella avloppsrör i källare blev klara under 2021 och vertikala rör i  trapphus under 2022. Under 2022 byttes även trapphusarmatur ut.

Vilka större renoveringar/vilket underhåll planeras de närmaste åren?
Renovering av trapphus och  även byte av portar mot gata till för huset tidsenliga träportar har planerats.  Portarna kräver dock bygglov och kommer sannolikt att skjutas på i några år.

Senast uppdaterad 2023-10-04. För ytterligare information, se sidan om föreningen jämte årsredovisningarna med verksamhetsberättelser.