TRIVSEL & SÄKERHET

För allmän trivsel och god sämja bland de boende i huset ska vi vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom. Som medlem bevarar du ordning och skick i fastigheten. Du har huvudsakligt ansvar för din lägenhet men även delat ansvar för gemensamma utrymmen inom- och utomhus. Som medlem ansvarar du för att din familj och dina gäster informeras om vad som gäller i föreningen för att alla ska trivas. Ansvaret gäller även vid uthyrning eller utlåning av din bostad eller när du har hantverkare som utför arbete i din lägenhet.

För att vi ska få ett trevligt boende finns en rad saker vi bör tänka på. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap bestående av människor med motsvarande intressen för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Det sistnämnda gäller även dig som hyresgäst.

Eventuella skador på vårt hus eller gemensamma utrymmen i övrigt ska anmälas till i första hand SBC och i andra hand styrelsen. Var aktsam om vår gemensamma egendom, t.ex. tvättmaskiner och liknande, så håller sakerna länge och vi slipper onödiga kostnader.

Generellt sett ska det vara tyst och lugnt mellan kl. 22.00 och 07.00. Om du ska ha fest någon gång, så stäm av med  eller informera dina grannar på förhand, så ska du se att det säkert går vägen utan klagomål. Gör gärna likadant om du ska utföra renoveringsarbeten i din lägenhet under dagtid.

Respektera att vi källsorterar i miljöhuset och gör ditt bästa att sortera på rätt sätt. Det är tråkigt för de som källsorterar ordentligt ifall andra lägger t.ex. plastpåsar eller frigolit i kartongåtervinningen. De som återvinner matrester i de bruna papperspåsarna bidrar till att sänka sophämtningskostnaderna för föreningen, vilket innebär pengar över till annat för oss alla. Har du inte börjat än så är det enkelt: påsar och hållare att skruva upp på t.ex. insidan av skåpsdörren finns i miljöhuset. Respektera att gallerburen är för elektronikskrot, inget annat. Ifall det slängs stekpannor, gardinstänger och annat skrymmande där kommer det att sluta med att denna service till medlemmarna inte längre ges. Har du sådant du vill slänga så samla det i ditt källarförråd och släng det när vi har en container på gården, vilket brukar ske med något års mellanrum.

Grillning är endast tillåtet vid plattläggningen under och runt pergolan. Detta för att inte onödigt mycket rök ska komma in genom öppna fönster eller dörrar. Grillning på balkongerna är inte tillåtet. Detta p.g.a. dels olägenheten det kan innebära för grannar, dels brandrisken. Ifall det inte osar för mycket kan s.k. elgrillning vara ok. När du grillar på föreningens grillar, lägg gärna aluminiumfolie under kolen, så att resterna är lätta att städa undan dagen efter (eller för nästa person som använder grillen). Lägg aldrig varm kol i soporna! Vänta till dagen efter.

Rök inte i allmänna utrymmen och släng aldrig fimpar på marken.

Vi förhindrar inbrott och skadegörelse genom att hålla alla entrédörrar stängda och inte släppa in okända personer i trappuppgångarna eller på gården. Skäms inte för att fråga vem en person, som slinker in eller på ett mystiskt sätt ”hänger” i trappuppgången eller på gården, är eller ska besöka. Likadant om du ser personer bära ut saker ur en lägenhet till en flyttbil eller liknande, ifall du inte vet att grannen håller på att flytta. Meddela gärna dina grannar om du kommer att vara bortrest en längre tid.

Någon åverkan på dörrarna till lägenheterna får inte göras. Du får inte sätta upp lappar, spika eller på annat sätt göra märken i dörrarnas utsida. Vill du ha en julkrans eller liknande går det bra, men den måste i sådant fall hängas i snöre som förslagsvis fästes med en bit stark tejp på dörrens ovansida.

När det gäller balkonger på fasad och markiser till vindslägenheter så får man inte göra åverkan eller hål i fasaden utan styrelsens tillstånd. Balkongskydd och markiser ska vara i textil och i gråskala. Balkongskydd får gå högst  upp till kanten på balkongräcket.

Visa stor aktsamhet om du kör bil på gården, tänk på att det ofta finns små barn som leker där.

Alla är välkomna att umgås och ha trevligt på innergården med respekt för lekande barn, de som vill grilla och de som vill sitta enskilt i lugn och ro. Tänk på att stänga till källardörr om du öppnat och satt på haken till en dörr och det är inte tillåtet att använda gården som rastplats för sin hund.

Slutligen. Det är bra att så snart som möjligt med sina grannar reda ut oklarheter som kan förekomma. Kommunicera med varandra. Försök förstå varandras synpunkter och infallsvinklar. Visa hänsyn och respekt, så får du säkert tillbaka av samma mynt.

VENTILATION – ATT TÄNKA PÅ

Under 2018 gjordes en omfattande renovering av fläktsystemet i fastigheten, nya insatsrör drogs in till var lägenhet och fläktar på taket byttes till nya mer effektiva och energisnåla. För att ventilationen ska fungera optimalt ska man inte vrida åt don i kök och badrum, det påverkar flödet i alla lägenheterna i samma trapp. Det ligger på den boendes underhållsansvar i lägenheten.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Styrelsen har påbörjat arbetet med systematisk brandskyddsarbete i samarbete med Anticimex.

  • Genomgång/revision av fastigheten med Anticimex 2018-04-04
  • Dokumentation och förslag till policy finns samlad i pärm ’Vårt brandskydd’
  • Inköp av nya godkända brandsläckare till källaren, placerade vid källardörr till vart trapphus
  • Styrelsen kommer att jobba vidare med det systematiska brandskyddet

Bostad

Boende har ansvar att se till att minst en brandvarnare är i funktion i bostaden enligt stadgarna. Boende uppmanas även att skaffa brandskyddsmaterial såsom brandsläckare och brandfilt. Brandsläckare finns även i källaren vid varje trapphus samt i tvättstugorna.

Trapphus

Trapphusen är en utrymningsväg och ska hållas helt fria från föremål (inga undantag för t ex dörrmattor, blommor, paraplyer, barnvagnar, skor, cyklar och leksaker).