Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Hyreshöjning

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen för föreningens 7 hyresrätter är avslutad och landade i 5 % höjning. Höjningen följer hyror på orten samt MKBs höjning.

Viktig information till boende

Föreningen står inför kraftigt ökade kostnader i form av framförallt ökade räntekostnader, el- och fjärrvärmekostnader men även i form av generella kostnadsökningar med anledning av den ökade inflationen.

Eftersom våra intäkter i stort sett uteslutande består av avgiften så har vi inte så många andra alternativ till att möte dessa kostnadsökningar än att höja avgiften med 10% per 1 januari 2023. Ytterligare kostnadsökningar kan inte uteslutas då de ökade kostnaderna vida överskrider denna avgiftshöjning. Styrelsen ser självfallet över möjliga kostnadsbesparingar för att undvika ytterligare avgiftshöjningar.

Vad gäller det senare är det viktigt att vi alla gemensamt hjälps åt för att hålla nere föreningens kostnader så gott det bara går så att vi på så sätt kan undvika eller minimera ytterligare avgiftshöjningar. Tips på minskad energiförbrukning har separat delats ut till alla medlemmar i föreningen.

Styrelse för verksamhetsåret 2022/2023

ÅRSSSTÄMMA

Föreningens avgående ordförande Barbro Anderberg och ordinarie Nathan Härdig avtackades i den fina junikvällen på Slottsträdgårdens Café. Konstituerande möte hölls därefter och vi välkomnar Julia Fryklund och Niklas Stjernqvist till styrelsen!

STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022/2023

Jim Gunnarsson, nyval 2 år – ordförande

Christina McCollum, mandat till 2023 – vice ordförande/sekr

Niklas Stjernqvist, fyllnadsval 1 år – kassör

Gunilla Borgström, omval 2 år – ordinarie

Josip Francic, mandat till 2023 – ordinarie

Jörgen Olsson, omval 1 år – suppleant

Julia Fryklund, nyval 1 år – suppleant

Valberedning

Daniel Nordström, omval 1 år, sammankallande

Sven-Åke Kling, omval 1 år

« Äldre inlägg

© 2023 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑