Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Nyhetsbrev april

STARTDATUM RELINING FRAMFLYTTAT

Vänligen notera att startdatum är framflyttat till vecka 18.

FÖRINSPEKTION I LÄGENHETER DEN 12 APRIL

Obligatorisk förinspektion i var lägenhet i samband med relining den 12 april med start kl 09.00 på Carl Hillsgatan fram till Kilian Zollsgatan 2 D. Datum för resterande trapphus aviseras därefter. Förinspektionen tar ca 15 min och nycklar ska ha lämnats in enligt tidigare avisering.

EXTRASTÄMMA DEN 25 APRIL KL 18 MED ANLEDNING AV STADGEÄNDRING

Välkommen till den andra extrastämman med anledning av förslag till ändring av föreningsstadgarna i samband med att avgift för överlåtelse och pantsättning höjs av förvaltaren SBC.

Nyhetsbrev mars

BLANKETT VID RENOVERING

Vid renovering av bl a befintliga ledningar för vatten och avlopp (kök och badrum) samt i bärande konstruktion ska tillstånd först begäras av styrelsen. Det finns ytterligare info samt en blankett på föreningens hemsida att ladda hem och fylla i, den hittar man under rubrik ”Renovering/ändring av lägenhet”.

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN

Motioner till årsstämman ska lämnas in senast den 1 april till styrelsebrevlådan eller via mail till info@mariedal1916.se.

Årsstämman kommer i år att äga rum vid Slottsträdgårdens Café där vi bokat växthuset den 16 juni.

VALBEREDNINGEN

Är du intresserad av att delta i styrelsearbete under kommande verksamhetsår kan du kontakta Valberedningen, Daniel Nordström (sammankallande) eller Sven-Åke Kling.

Information om relining

Start av etapp 2 är beräknad till v. 16, 2022. Hela entreprenaden väntas vara klar i september 2022.

Infomöte kommer att hållas på innergården måndag den 28/3 kl. 17.00-18.00.

Nyckelinsamling kommer ske den 31/3 samt den 4/4 kl 07.00-09.00 i styrelserummet, källaren.

Infoblad kommer att delas ut till vart hushåll inom kort och kan även beställas från styrelsen via e-post, info@mariedal1916.se

En detaljerad tidplan kommer att sättas upp på anslagstavlan.

« Äldre inlägg

© 2022 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑