Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Styrelse för verksamhetsåret 2022/2023

ÅRSSSTÄMMA

Föreningens avgående ordförande Barbro Anderberg och ordinarie Nathan Härdig avtackades i den fina junikvällen på Slottsträdgårdens Café. Konstituerande möte hölls därefter och vi välkomnar Julia Fryklund och Niklas Stjernqvist till styrelsen!

STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022/2023

Jim Gunnarsson, nyval 2 år – ordförande

Christina McCollum, mandat till 2023 – vice ordförande/sekr

Niklas Stjernqvist, fyllnadsval 1 år – kassör

Gunilla Borgström, omval 2 år – ordinarie

Josip Francic, mandat till 2023 – ordinarie

Jörgen Olsson, omval 1 år – suppleant

Julia Fryklund, nyval 1 år – suppleant

Valberedning

Daniel Nordström, omval 1 år, sammankallande

Sven-Åke Kling, omval 1 år

Kallelse till årsstämma

Välkommen till föreningens årsstämma!

Torsdag den 16 juni 2022 kl 18.00 vid Slottsträdgårdens Café

Föreningen serverar smörgås och dryck, för anmälan se separat inbjudan i trapphusen.

Inga motioner har inkommit från medlemmarna. Dagordning och årsredovisning kommer att läggas ut i postfacken.

Nyhetsbrev april

STARTDATUM RELINING FRAMFLYTTAT

Vänligen notera att startdatum är framflyttat till vecka 18.

FÖRINSPEKTION I LÄGENHETER DEN 12 APRIL

Obligatorisk förinspektion i var lägenhet i samband med relining den 12 april med start kl 09.00 på Carl Hillsgatan fram till Kilian Zollsgatan 2 D. Datum för resterande trapphus aviseras därefter. Förinspektionen tar ca 15 min och nycklar ska ha lämnats in enligt tidigare avisering.

EXTRASTÄMMA DEN 25 APRIL KL 18 MED ANLEDNING AV STADGEÄNDRING

Välkommen till den andra extrastämman med anledning av förslag till ändring av föreningsstadgarna i samband med att avgift för överlåtelse och pantsättning höjs av förvaltaren SBC.

Nyhetsbrev mars

BLANKETT VID RENOVERING

Vid renovering av bl a befintliga ledningar för vatten och avlopp (kök och badrum) samt i bärande konstruktion ska tillstånd först begäras av styrelsen. Det finns ytterligare info samt en blankett på föreningens hemsida att ladda hem och fylla i, den hittar man under rubrik ”Renovering/ändring av lägenhet”.

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN

Motioner till årsstämman ska lämnas in senast den 1 april till styrelsebrevlådan eller via mail till info@mariedal1916.se.

Årsstämman kommer i år att äga rum vid Slottsträdgårdens Café där vi bokat växthuset den 16 juni.

VALBEREDNINGEN

Är du intresserad av att delta i styrelsearbete under kommande verksamhetsår kan du kontakta Valberedningen, Daniel Nordström (sammankallande) eller Sven-Åke Kling.

« Äldre inlägg

© 2022 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑