Information till medlemmar, hyresgäster, styrelseledamöter och samarbetspartners i Brf Mariedal 1916

Föreningen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandling av personuppgifter som utförs enligt denna information och att den sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Nedanför anges i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av föreningen.

Ändamålet med den behandling av personuppgifter som föreningen utför enligt denna information är att föra medlems- och lägenhetsförteckning inkl. parkeringsplatser enligt gällande lagstiftning (Bostadsrättslagen, Hyreslagen och Lagen om ekonomiska föreningar), att uppfylla hyresavtal med hyresgäster, pantsättning, förteckna andrahandsuthyrning och att uppfylla avtal med samarbetspartners.

Behandlingen sker genom av föreningen anlitat personuppgiftsbiträde, SBC, som är föreningens förvaltare, och med vilken ett personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats.

Följande kategorier av registrerade kan vara föremål för behandling av personuppgifter enligt denna information; medlemmar, hyresgäster, styrelseledamöter, valberedning, andrahandshyresgäster och underleverantörer.

Den typ av personuppgifter som kan vara föremål för behandling enligt detta avtal är följande: namn och adressuppgifter, e-postadress, personnummer, telefonnummer och lägenhetsnummer.

Samtliga förteckningar uppfyller kravet på rättslig grund för behandling av personuppgifter. Personuppgifter kommer att sparas så länge medlemskap, avtal eller samarbete föreligger mellan den registrerade och föreningen eller så länge det krävs enligt gällande rätt.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, men endast om vi är skyldiga att göra så enligt lag.