En valberedning fyller en viktig funktion i en förening. Det är valberedningens ansvar att dels hitta medlemmar som vill och är lämpade att ingå i styrelsen, dels lämna förslag till stämman på vilka medlemmar man borde välja in i styrelsen, och vilka (om någon) som borde lämna styrelsearbetet.

Valberedningen är helt oberoende av styrelsen, och styrelsen lägger sig inte i dess arbete. Valberedningen svarar endast till stämman. Valberedningen brukar dock intervjua eller på annat sätt fråga enskilda styrelseledamöter om olika saker för att få ett bra underlag i sitt arbete.

Föreningens valberedning för 2021/2022 består av Sven-Åke Kling och Daniel Nordström, sammankallande . De båda kan kontaktas på valberedning.brfmariedal@gmail.com Valberedningen hanterar lämnade uppgifter konfidentiellt. Inga andra än ledamöterna i valberedningen har möjlighet att läsa e-postmeddelandena.

Är du intresserad av styrelsearbete, eller vill veta mer om vad det innebär? Fråga någon styrelseledamot, eller hör av dig till valberedningen!