En valberedning fyller en viktig funktion i en förening. Det är valberedningens ansvar att dels hitta medlemmar som vill och är lämpade att ingå i styrelsen, dels lämna förslag till stämman inför årsmötet.

Valberedningen är helt oberoende av styrelsen och svarar endast till medlemmarna.

Föreningens valberedning för 2023/2024 består Daniel Nordström, sammankallande och Markus Lindkvist .

Är du intresserad av styrelsearbete, eller vill veta mer om vad det innebär? Fråga någon styrelseledamot, eller hör av dig till valberedningen!