Här kommer styrelsen successivt lägga ut generell information till dig som boende. Informationen är uppdelad på de olika delsidorna i menyn.

Löpande information, som efter en tid blir utdaterad, läggs inte upp här, utan under Senaste nytt.