Våra bruna kärl (2 x 190 liter, för matavfall) och gröna kärl (2 x 660 liter, för brännbara hushållssopor i övrigt) töms av VA Syd två gånger i veckan: på måndagar och torsdagar.

Tidigare hade vi tre stora gröna kärl, men styrelsen har bedömt att vi klarar oss med två. Detta innebär en besparing om drygt 16 000 kr per år.

Våra blå kärl töms av iL Recycling enligt nedan:

  • tidningar, 1 x 370 liter, en gång i veckan, måndag
  • wellpapp, 3 x 660 liter, två gånger i veckan, måndag och torsdag
  • plast, 1 x 660 liter, två gånger i veckan, tisdag och torsdag
  • metall, 1 x 190 liter, torsdag udda veckor
  • färgat glas, 1 x 240 liter, fredag jämna veckor
  • ofärgat glas, 1 x 240 liter, fredag jämna veckor
  • batterier, lampor och elektronik, vid avrop

Kärlens handtag torkar vår fastighetsskötare hos SBC av en gång i veckan. Kärlen spoltvättas vid avrop.

Ifall någon upplever att de kärl vi har inte räcker till, kontakta styrelsen så beslutar vi ifall ytterligare kärl ska beställas eller tömningsfrekvensen ökas. Detsamma gäller ifall du anser att de bör spoltvättas.