Renovering som kräver tillstånd från styrelsen:
Enligt 7 kap 3 § Bostadsrättslagen och enligt 15 § i föreningens stadgar får en bostadsrättsinnehavare inte utföra vissa åtgärder i sin bostadsrätt utan styrelsens tillstånd.

Följande åtgärder kräver tillstånd och ska anmälas till styrelsen skriftligt på e-postadress info@mariedal1916.se:

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, värme, el eller vatten
  • Eller annan väsentlig förändring av lägenheten

Se  bifogad blankett som kan användas och mailas till info@mariedal1916.se. 

I de fall åtgärd utförs utan styrelsens tillåtelse kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren återställer bostadsrätten samt rikta krav på ersättning gentemot bostadsrättshavaren.

Det är ett krav att använda sig av kvalificerade och certifierade hantverkare med erforderliga behörigheter och tillstånd för att säkerställa att åtgärder utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Särskilt om rivning av gamla plastmattor:
Var även uppmärksam att rivning av gamla plastmattor eller gammalt murbruk/kakelfix kan utsätta dig för asbest.

Särskilt om el-element i vissa badrum:
I vissa badrum finns det kvar ett gammalt el-element. Detta element är inte kopplat på elen i din lägenhet, varför du inte kan koppla ur det utan hjälp.  Det är inte tillåtet att på denna framdragna el koppla in någonting annat i stället. Strömmen till dessa radiatorer matas ifrån föreningens egna elcentraler som finns i källaren. Där är alltså fortfarande ström på radiatorerna även om ni slår ifrån hela er egen elcentral i resp. lägenhet. Är man inne och kopplar ifrån och eller gör förändringar på denna installation är det viktigt att föreningen informeras, dels så att de kan öppna upp för brytning och att de övriga boende informeras vid denna typ utav arbete då flera lägenheter ligger på samma slinga och att man säkerställer att det är yrkesmän som utför elarbetena. Det har hänt flera gånger att lägenhetsinnehavaren eller person som anlitats utav dem har varit och gjort förändringar vilket har resulterat i att andras lägenheter har blivit drabbade med säkringar som löst ut och det kan även medföra en fara om någon som inte har kompetensen kopplar fel på något sätt.

Särskilt om fläktar i kök:
Observera att fläktar i kök får endast vara av typen kolfilterfläkt. Det är inte tillåtet att installera någon annan typ av fläkt då fastighetens ventilation är av frånluftstyp och det är viktigt att tilluftsdon fungerar till lägenheterna, d v s de får inte byggas in.

Särskilt om av avstängning vatten:
Ifall du inte har avstängningsventiler för tillvattenrören i ditt badrum eller kök behöver du anlita vår fastighetsskötare hos SBC att ombesörja avstängning av vattnet nere i källaren. Endast SBC:s fastighetsskötare får göra detta, inte din egen hantverkare. SBC debiterar extra för detta, för att med säkerhet veta vad det kostar måste du vid varje tillfälle fråga innan avstängning. Innan vattnet stängs av så måste det ha aviserats i god tid (2-3 dagar innan) i de berörda trappuppgångarna. Ibland berörs endast en trappuppgång av vattenavstängning, ibland hela huset, det beror på i vilken trappuppgång du bor; du måste höra efter med SBC:s fastighetsskötare för att veta i vilka trappuppgångar du ska avisera.