Välkommen till föreningens årsstämma! Dagordning har delats ut i postfacken, inga motioner har inkommit från medlemmarna. Efter årsstämman som börjar kl 19.00 bjuds på kaffe & kaka.

Datum: Torsdag den 15 juni kl 19.00

Plats: Föreningens innergård

Årsredovisning för 2022 kommer inte att delas ut i postfacken utan finns att hämta/ta del av på föreningens hemsida.