UNDERHÅLLSANSVAR

Som bostadsrättsinnehavare har du ett omfattande underhållsansvar för din lägenhet, se § 12 i stadgarna.

Några saker som är extra viktiga att tänka på är:

  • Ytskikt i badrum och golvbrunnens funktion. I äldre badrum kan klämringen i golvbrunnen lossna och vatten tränga ned mellan brunnen och golvmattan. Detta kan orsaka stora skador, som du kan bli skadeståndsansvarig för. Ifall golvbrunnen är täppt kan vattnet rinna ut i hallen och sedan ned i lägenheten under. Även de kostnaderna som då uppstår kan du bli skadeståndsansvarig för. Se därför alltid till att du har koll på din golvbrunn och dina ytskikt. Ifall golvmattan har sprickor behöver du snarast bekosta en totalrenovering av ditt badrum. Tänk då på att först läsa detta.
  • Målning av räcken på balkonger, trappor och terrasser. Blir räcket skavt kan rost uppkomma. Vid omfattande rostangrepp kan du bli skadeståndskyldig upp till kostnaden för nytt räcke. Målning av räckena sker enligt stadgarna på din bekostnad efter styrelsens instruktioner.
  • Att du har brandvarnare som fungerar.
  • Ventilation – vrid ej åt don i kök och badrum, det stänger av och påverkar flödet i alla lägenheter i samma trappa.

Du som bor i en vindslägenhet behöver särskilt tänka på dessa saker:

  • Med jämna mellanrum ska ventilationsfiltret bytas. När en röd lampa börjar blinka på panelen är det dags. Kontakta styrelsen för nya filter.
  • På balkongen finns det en avrinningsbrunn under golvet. Med jämna mellanrum kan du behöva lyfta på luckan och rensa bort löv och annat skräp som hamnat däri.

OHYRA/SKADEDJUR

Ohyra/Skadedjur
Skulle du upptäcka ohyra eller skadedjur i din lägenhet kan du som bostadsrättshavare/hyresgäst kontakta LF Skåne Service & Sanering för att få problemet avhjälpt. I kontakt med LF Skåne Service & Sanering ska du uppge att du är medlem/hyresgäst i Brf Mariedal 1916, som har skadedjursavtal via fastighetsförsäkringen, samt vilken adress du bor på.
Tel: 040-633 90 88. Mailadress: skadedjurskane@lansforsakringar.se
Innan du tar kontakt med LF Skåne Service & Sanering rekommenderar vi dock att du på egen hand ser om du kan avhjälpa problemet. På LF Skåne Service & Sanerings hemsida kan du hitta information kring hur du kan identifiera, förebygga och motverka problem med olika skadedjur: Skadedjur – Tips på vad du själv kan göra – Länsförsäkringar (lansforsakringar.se)
Skulle problem i din lägenhet vara omfattande ber vi dig även meddela styrelsen via mail. Som bostadsrättshavare/hyresgäst är du skyldig att se till så att ohyra inte kommer in i fastigheten och i din lägenhet. Har du som bostadsrättshavare genom vårdslöshet vållat att ohyra förekommer i lägenheten kan detta vara skäl till att nyttjanderätten är förverkad, det vill säga din bostadsrätt kan sägas upp. Detsamma gäller om du som bostadsrättshavare, genom att inte underrätta styrelsen om att ohyra finns i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten.

Skulle du upptäcka skadedjur i gemensamma utrymmen eller på innergården är vi tacksamma om du kontaktar styrelsen och informerar om detta så att styrelsen så fort som möjligt har möjlighet att avhjälpa problemet.

För att förebygga problem med skadedjur och kostnader kopplat till detta är det viktigt att vi alla gemensamt hjälps åt att hålla rent och snyggt i våra gemensamma utrymmen (trapphus, källare och avfallshus), att aldrig lämna eller slänga matrester på innergården samt att hålla entre- och källardörrar stängda.