Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Sida 2 av 42

Information inför årsstämman

Årsstämma
Datum för stämman är fastställd till torsdag den 15 juni och plats blir på gården. Kallelse delas ut innan stämman.

Motioner
Sista dag för inlämnande av motioner är den 30 april.

Styrelsen
Två ordinarie platser kommer att bli lediga i styrelsen och ska tillsättas inför kommande verksamhetsår. Infobrev med kontaktuppgifter till valberedningen delas ut inom kort.

Årsredovisning 2022
Årsredovisningen kommer av kostnadsskäl inte att tryckas upp i år utan kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inför stämman.

Hyreshöjning

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen för föreningens 7 hyresrätter är avslutad och landade i 5 % höjning. Höjningen följer hyror på orten samt MKBs höjning.

Viktig information till boende

Föreningen står inför kraftigt ökade kostnader i form av framförallt ökade räntekostnader, el- och fjärrvärmekostnader men även i form av generella kostnadsökningar med anledning av den ökade inflationen.

Eftersom våra intäkter i stort sett uteslutande består av avgiften så har vi inte så många andra alternativ till att möte dessa kostnadsökningar än att höja avgiften med 10% per 1 januari 2023. Ytterligare kostnadsökningar kan inte uteslutas då de ökade kostnaderna vida överskrider denna avgiftshöjning. Styrelsen ser självfallet över möjliga kostnadsbesparingar för att undvika ytterligare avgiftshöjningar.

Vad gäller det senare är det viktigt att vi alla gemensamt hjälps åt för att hålla nere föreningens kostnader så gott det bara går så att vi på så sätt kan undvika eller minimera ytterligare avgiftshöjningar. Tips på minskad energiförbrukning har separat delats ut till alla medlemmar i föreningen.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑