Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Sida 2 av 40

Information om relining

Start av etapp 2 är beräknad till v. 16, 2022. Hela entreprenaden väntas vara klar i september 2022.

Infomöte kommer att hållas på innergården måndag den 28/3 kl. 17.00-18.00.

Nyckelinsamling kommer ske den 31/3 samt den 4/4 kl 07.00-09.00 i styrelserummet, källaren.

Infoblad kommer att delas ut till vart hushåll inom kort och kan även beställas från styrelsen via e-post, info@mariedal1916.se

En detaljerad tidplan kommer att sättas upp på anslagstavlan.

Nyhetsbrev februari

EXTRASTÄMMA 28 FEBRUARI kl 18

SBC har aviserat höjning av pantsättnings- och överlåtelse-avgifter därför krävs en stadgeändring med två på varandra följande extrastämmor. Med förhoppning om coronalättnader förläggs stämman till styrelserummet i källaren.

RELINING AV SPILLVATTENLEDNINGAR VÅREN 2022

Arbetet är planerat att sätta igång sista veckan i mars. Mer information kommer inom kort hur det berör resp. trapphus, under vilken tid, samt preliminära veckor.

AKTUELLT STYRELSEN

Verksamhetsberättelse för år 2021 har sammanställts och bokslutsarbete är på gång inför årsredovisningen. Årsstämman är planerad till den 16 juni.

MINIBIBLIOTEK

Glädjande har ett av landets 100 minibibliotek satts upp på vår fastighet vid elskåpet korsningen Kilian Zollsgatan / Mariedalsvägen. Det är Studieförbundet NBV som står bakom satsningen i gatumiljö där människor rör sig.

Nyhetsbrev 30 november

Höjning av årsavgifter

Årsavgifterna höjs med 2% från den 1 januari 2022.

Vi vill påminna om…

Brandsäkerhet under juletid, ljus, spis och se över brandvarnare!

Att vi hjälps åt i soprummet med kartonger och annat avfall, extra sopsäckar kommer att läggas ut när kärlen blir överfulla. Container kommer att beställas till andra veckan i januari.

MED ÖNSKAN OM EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2022 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑