Både jul och lägenhetsbygge börjar närma sig, i januari kommer styrelsen att träffa Darjac Fastigheter som är byggherre och vi kommer att gå igenom hela processen. Det första som kommer att hända är att källarförråden byggs om och hela källaren kommer att få en rejäl uppfräschning, därefter börjar själva vindsbygget. Byggstart och all annan viktig information kommer att lämnas ut löpande med start nästa utskick.

EN GLAD NYHET…
Efter samråd med Cymkoförvaltning har styrelsen kommit fram till att fr.o.m. den 1 januari 2011 sänks månadsavgiften med 5 % tack vare föreningens stabila ekonomi (sänkningen gäller ej våra hyresgäster, hyran förhandlas via Fastighetsägarna).