Nu börjar första etappen på det stora byggprojektet, att renovera och bygga nya förråd i källaren. Eftersom vårt förråd på vinden nu försvinner så kommer fördelningen av de nya källarförråden att se ut så här;
2 st 4:or delar på ett förråd, 3 st 3:or delar på ett förråd och 4 st 1:or och 2:or delar på ett förråd dvs. samtliga lägenheter kommer att få nya och större förråd.
Under tiden källaren renoveras så måste samtliga lägenheter flytta upp sina ev. källartillhörigheter till sitt vindsförråd. För de lägenheter som inte har något vindsförråd så kommer vi att tilldela en markering (kommer i ert brevinkast) som ni ska sätta på dörren till ert tillfälliga vindsförråd. Ni som redan har ett befintligt förråd på vinden använder detta.

Vecka 8 dvs. söndagen den 27/2 måste samtliga tillhörigheter från respektive källarförråd finnas på vinden. Skulle där finnas källarförråd kvar med prylar efter utsatt datum så kommer dessa förråd att klippas upp och tömmas på innehåll och kasseras. Vi hoppas att ni respekterar hålltiderna och finns det några oklarheter så kontakta styrelsen via telefon eller e-mail.

Vecka 10 kommer renoveringen av källaren att startas och då gäller det att ALLA förråd är tömda. Cyklar behöver ej flyttas då det endast är förrådsdelen som ska fixas till, övriga utrymmen som källargång, bastu m.m. kommer att renoveras vid senare tillfälle.
Det kommer att finnas en container på gården fredag den 18/2 och den kommer att stå där fram till söndag för er som vill rensa sina källarförråd inför flytten till vinden. Även helgen därpå kommer det att finnas en container.

Preliminär byggstart för lägenheterna är månadsskiftet april/maj.