Beslut att ansöka om bygglov för att bygga balkonger togs/godkändes på stämmans extramöte den 15 juni. Bygglovsansökan kommer att lämnas in av Balcona AB under sommaren och om projektet går igenom kommer förhoppningsvis balkongerna att stå färdiga till början av nästa sommar.

En balkonggrupp har bildats, om intresse finns att bli med kontakta Martin Palm i styrelsen. Martin kan även ge ytterligare information när det gäller balkongerna och svara på frågor.

Mer information kommer under hösten.