Datum för 2013 års föreningsstämma är fastställt till tisdag den 28 maj kl. 19.00. Motioner till stämman lämnas in till föreningens brevlåda, Kilian Zollsgatan 4 A, senast fredag 26 april.

På grund av inbrott i källaren, med stulna extranycklar till källarförråden, har alla lås till förråden blivit utbytta. Notis om detta samt utlämningstider för utlämnande av nya nycklar har satts upp i trapphusens infotavlor. För nycklar som inte hämtats ut vänligen kontakta styrelsen.