Föreningen säljer 4 st parkeringsplatser till brf innehavare i fastigheten. Lägst accepterade bud är 75 000 kr. Sista dag för inlämnande av bud är fredag den 31 januari, föreningens ombud tillhanda.

Anbudsöppning är måndag den 3 februari kl. 18.39 i föreningens styrelserum. För regler när det gäller budgivningen samt ytterligare information kontaktas konsult Henrik Ekstrand på tel 040-616 44 02 alt. henrik.ekstrand@devanto.se