Snart har alla lägenheter (utom vindsvåningarna) nya dörrar, vilka kommer att målas inom de närmaste dagarna. Vi har även beslutat att härnäst i renoveringsväg prioritera nya portdörrar mot gatorna, ny belysning i trapporna, ommålning av trappuppgångarna och slipning av trappgolven.

Styrelsen har även i kväll beslutat kring vad som ska gälla för utsidorna av de nya dörrarna.

Vi tycker det är viktigt att det ser enhetligt ut i trapporna och att reglerna om vad som gäller kring lappar av olika slag eller spikar/krokar/skruvar är klara och tydliga.

Vi har bestämt att inga lappar, så som t.ex. namnlappar, får fästas på dörrarna, väggarna bredvid, tidningsställen, postboxarna eller porttavlan utanför. Är man inneboende eller andrahandshyresgäst är man hänvisad till att använda sig av en c/o (”care of”)-adress. Dvs. bor man hos, eller hyr man av  A Andersson, så får man använda sig av adressen Sitt Namn, c/o A Andersson, gata nr, 217 56 Malmö. Om man däremot är sambo eller gift med någon som är medlem i föreningen, vars namn står ensamt på dörren, så har vi beslutat att man kan anmäla detta till styrelsen och därefter få sitt namn att stå såväl i porttavlan som på namnskylten på tidningsstället och i postboxen.

Vi har även beslutat att inga medlemmar på eget bevåg får spika, skruva eller på annat sätt uppsåtligen göra hål i eller märken på de nya dörrarnas utsida. Samtidigt vill vi inte hindra dem som så önskar från att ha en julkrans på dörren under december och januari. Vi kommer på nästa möte, i oktober, att diskutera hur vi kan åstadkomma sådan möjlighet på ett snyggt, diskret sätt, t.ex. genom att de som önskar får ett litet nubb i trälisten på sina dörrar eller att vi köper in små krokar, likadana till alla, som fästest med dubbelhäftande tejp eller liknande.

Styrelsen