Föreningens ordinarie stämma gick av stapeln i går kväll.

På stämman valdes Josip Francic in som ny suppleant i styrelsen samtidigt som Jessica Strömstedt lämnade sin post som ordinarie ledamot. Barbro Anderberg gick från att vara suppleant till att bli ordinarie ledamot.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till reviderade andelstal. Frågan kommer att behandlas en andra gång på extra stämma, vilket styrelsen beslutat kommer hållas den 24 augusti 2016, med början kl. 19.00 i styrelserummet i källaren. Kallelse kommer att delas ut i början av augusti.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsen förslag att erbjuda hyresgästerna att köpa loss sina lägenheter till ett pris motsvarande en värdering gjord av auktoriserad mäklare. Styrelsen kommer att informera hyresgästerna om detta under hösten.

Stämman beslutade slutligen att Christoffer Iveborns fråga om installation av braskaminer ska utredas närmare och behandlas på samma extrastämma som de nya andelstalen. Mer information om det kommer bifogas kallelsen till extrastämman.

Efter stämman hade styrelsen ett konstituerande möte, vid vilken en ny ansvarsfördelning beslutades. Vid kontakt med styrelsen, ha alltid koll på vem som ansvarar för området din fråga gäller, så får du snabbare hjälp.

Väl mött!

Robert Scherman
styrelseordförande