(Motsvarande det som samma dag sattes upp i trappuppgångarna.)

Det är nu klart att trädfällning på gården kommer att ske den 22 november 2016, och möjligen även dagen därpå ifall de inte blir klara i tid. Sannolikt kommer arboristen att ha en lastbil inbackad på gården, att lägga avfall i. Det kommer i sådant fall inte gå att köra ut från parkeringsplatserna längst in, varför de som har bilar där behöver fundera på parkering på gatan den dagen.

Styrelsen håller på att upphandla slipning och polering av trapporna och avsatserna. Detta som ett första steg i renoveringen av trapphusen. Vi hoppas att kostnaderna inte ska bli för stora, utan att vi känner att det är värt pengarna och därför kan komma igång under vintern/våren. Blir det så, så kommer slipningen antagligen att ske en trappuppgång i taget. Under tiden stenen är slipad är den känslig för smuts och vätska. Innan hantverkaren hunnit polisha den är det därför bra om den utsätts för så lite som möjligt. En idé är att vi har en uppsättning skoskydd (blå plast) som de boende kan använda sig av när de går i trappan.

Alla hyreslägenheter kommer att besiktigas av fastighetsskötare hos SBC under vintern/våren. Detta med fokus på vatten, avlopp, element och brandsäkerhet.

Nästa år fyller huset 100 år! Det ska givetvis firas. Har du idéer, eller kan tänka dig att vara med och hjälpa till med planering eller anordning av festligheterna, hör av dig till styrelsen! Du har väl inte missat de vackra fotografierna och berättelserna om huset som finns på vår hemsida, www.mariedal1916.se/om? Kanske kan man göra något mer av detta, eller hitta mer information och berättelser (t.ex. på stadsbyggnadskontoret) som går att sammanställa till någon tunnare minnesbok till 100-års-jubiléet? Finns det någon i huset som är historiskt intresserad och skulle vilja ge sig på detta ställer sig styrelsen positiv till tryckning av sådant häfte eller bok.

Styrelsen