(Motsvarande det som i dag sätts upp i trappuppgångarna.)

Vi hoppas att alla nu har värme i sina element, även om klimatet (med omväxlande flera grader varmt och minusgrader) inte är det lättaste för vår värmeanläggning att hantera. Tänk på att regelbundet “motionera” dina handrattar, dvs. skruva dem in och ut några gånger. Detta för att ventilen inte ska fastna i visst läge. Vi strävar efter en lägsta inomhustemperatur om 20 grader. Tycker du att det är för varmt inne, skruva ned dina element i stället för att ha fönster öppet. Du kan läsa mer om elementen på hemsidan: www.mariedal1916.se/bo/element

Nästa år kommer årsavgiften (bostadsrätternas “hyra”) att höjas med två procent. Eftersom avier för första kvartalet (januari-mars) 2017 redan har delats ut så kommer höjningen dock att ske först från och med april månad 2017, dvs. första höjda avgiften blir den med betalningsdag sista mars.

Alla hyreslägenheter kommer, som tidigare sagts, att besiktigas av fastighetsskötare hos SBC under senvintern/våren. Detta med fokus på vatten, avlopp, element och brandsäkerhet.

Med anledning av balkongbygget kommer vi under februari, mars och april samt i värsta fall en bit in i maj 2017 att ha byggnadsställningar på gården. Vi är dock övertygade om att det kommer att bli mycket fint med ytterligare balkonger och är glada att så många valt att bygga denna andra omgång.

Detta sagt så återstår endast att önska en mycket

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Varma hälsningar,

Styrelsen