Föreningens ordinarie stämma gick av stapeln den 7 juni.

På stämman avgick Robert Tolonen Scherman och Roland Holmgren valdes in som ny ordinarie styrelseledamot i styrelsen. Klara Bigelius avgick från sin post som ordinarie ledamot till att bli suppleant och Josip Francic avgick från att vara suppleant till att bli ordinarie ledamot.

Efter stämman hade styrelsen ett konstituerande möte vid vilken en ny ansvarsfördelning beslutades enligt följande:

Ordförande                  Barbro Anderberg

Vice ordförande        Christina McCollum

Kassör                             Barbro Anderberg

Sekreterare                  Christina McCollum

Ledamot                         Gunilla Borgström

Ledamot                         Josip Francic

Ledamot                          Roland Holmgren

Suppleant                      Jörgen Olsson

Suppleant                      Klara Bigelius

Ansvarsuppgifter kommer att fördelas inom kort och uppdateras på hemsidan.