(Motsvarande det som samma dag sattes upp i trappuppgångarna)

Föreningens hemsida är nu uppdaterad med styrelsens ansvarsuppgifter, se under flik ’Kontakt’.

Vid uthyrning i andra rekommenderas att inte längre använda c/o adress, enligt den information som finns på PostNords hemsida. Vid anmälan och godkännande av andrahandsuthyrning sker per automatik en ändring av namnskylt/postbox och namnet på den som hyr läggs till överst. Se information under flik ’Hyra ut’ på föreningens hemsida.

Efterbesiktning av balkongerna är gjord och det kvarstår några mindre åtgärder för entreprenören att slutföra.

Styrelsen har ett pågående samarbete med grannföreningar och Anticimex gällande problemet med råttor runt innergårdar och fastigheter i området. Flera insatser är gemensamt planerade. Vi uppmanar boende i föreningen att tänka på att stänga dörrar i allmänna utrymmen, vara extra noga med att inte lämna dörrar mot gården öppna, inte lämna matrester ute och att hålla rent efter sig. För att kartlägga problemet vidare tar styrelsen gärna emot observationer som mailas till info@mariedal.se eller lämnas i föreningens brevlåda på Kilian Zollsgatan 4 A.

I övrigt fortsätter styrelsen sitt arbete med åtgärdande av husets ventilation och byte av fläktarna på taket. Arbetet planeras sätta i gång under november, mer information kommer inför start.

Renovering av trädgård/innergården kommer att flyttas fram till våren, planerat till mars månad.