VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE ARBETEN FÖRKNIPPADE MED VENTILATIONSÅTGÄRDER

Byggnaden är uppförd 1916 och försågs 1974 med ny frånluftsventilation. Fläktarna har nått sin tekniska livslängd och skall bytas ut samt en del brister från OVK-protokoll skall samtidigt åtgärdas. Totalentreprenad för luftbehandling är upphandlad via konsult och föreningen har skrivit kontrakt med Gunnar Karlsen Sverige AB som kommer att byta 11 befintliga fläktar mot 27 st nya. Insatsrör kommer att dras i samtliga kanaler för att säkerställa ventilationen i huset och eventuellt framtida läckage och skiljeväggsras. Ett ställningstorn (ca 4×4 m) för in- och uttransport av material kommer att placeras på innergården och tidvis kommer också en kranbil att vara placerad bredvid parkeringsplatserna.

Projektet omfattar i huvudsak följande arbeten:

  1. Demontering av befintliga fläktar
  2. Befintliga igensatta skorstenar öppnas upp, 16 st
  3. Leverans, montage, provning, injustering och inreglering av luftbehandlingsanläggningen med fläktar, kanaler och don
  4. Håltagningar i befintliga skorstenar för att åtgärda stopp av t ex nedfallna stenar e d

Arbetsgång:

Efter det att startbesked erhållits från kommunen kommer arbetet med ventilationsåtgärderna att starta. Ca 2 mån beräknas för entreprenaden, med preliminär start i början av december. Arbetstiderna kommer att vara måndag-fredag kl. 07.00-16.00.

Vid två tillfällen behöver entreprenören tillträde till lägenheterna, ca 1 vecka innan kommer ni att bli informerade om dag och tidpunkt. Det är då viktigt att ni ser till att entreprenören får tillträde till lägenheten annars kommer en kostnad att debiteras er. Information gällande ev. inlämning av nycklar till styrelsen kommer i senare information.

Det är också viktigt att entreprenören kommer åt de två frånluftsdonen som finns i er lägenhet, ett i köket och ett i badrummet. Är ni osäkra eller inte kan hitta båda donen, hör då snarast av er till info@mariedal.se så får vi komma och hjälpa er med bedömningen. Är inte lägenhetens don inspekterbara så kommer det att betyda extra kostnader som belastas den boende.

Vid parkeringsplatserna på gården kommer det vid något/några tillfällen att vara en kranbil placerad. Information gällande dag och tid kommer senare.

Observera att vindsvåningarnas lägenheter inte är berörda.