Ombyggnad av fläktsystemet har påbörjats denna veckan med att säkerhetsräcke på tak håller på att monteras upp. GK, Gunnar Karlsen Sverige AB, och SIMAB är kontrakterade för arbetet med ombyggnaden.

Under v. 5 kommer upprättande av torn till tak på innergården att göras, demontage av fläktar samt öppning av skorstenar.

Vi återkommer med närmare besked gällande när montering av rör inne i lägenheter kommer att ske.

Se preliminär projektplan uppsatt på stora anslagstavlan vid tvättstugan i mitten av källaren.

Styrelsen