Projekt byte av fläktar med tillhörande motorskydd och dragning av nya insatsrör i varje lägenhet

Tack för ert tålamod under sommaren i samband med fläktprojektet. Det har varit besvärligt för alla berörda i fastigheten, med dålig ventilation i värmen när de gamla fläktarna monterades ner, men en nödvändig åtgärd för att få en ny och väl fungerande ventilation.

En ny tidplan finns uppsatt i källaren, det är få trapphus kvar att åtgärda, sen återstår montering och injustering av de nya fläktarna v. 39-40.

Cyklar på innergården

Innergården är överhopad av cyklar, gamla rostiga som nya. En märkning/rensning kommer att utföras under hösten och vi ber er redan nu att se över ev. gamla oanvända cyklar som står ute.