RENSNING AV CYKLAR PÅ GÅRD OCH I KÄLLARE V. 7 – 8!

Röda band kommer att sättas upp på alla cyklar v. 7 och de cyklar som fortfarande har band kvar v. 8 kommer tillfälligt att ställas in i ett förråd i källaren, för att senare avyttras.

MÅLNING AV KÄLLAREN

Uppfräschning och målning av källaren kommer att påbörjas inom kort. Det kommer att ske i etapper, och där man får flytta undan cyklar, ta omväg till tvättstugan etc samt beräknas ta ca 1 månad. Mer information kommer.

EN FUNGERANDE VENTILATION I FASTIGHETEN

Skruva inte åt don i kök och badrum samt håll spaltventiler öppna för en väl fungerande ventilation. I annat fall kan det påverka ventilationen i hela trapphuset. Spaltventiler är de ventiler som sitter ovan vart fönster.

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman är bokad till den 22 maj kl 18.00. Motioner lämnas in senast den 31 mars till styrelsebrevlådan på Kilian Zollsgatan 4 A.

VALBEREDNING

Valberedning är Sven-Åke Kling och Daniel Petersson.