Under 2019 gjordes enligt gällande underhållsplan en översyn av vertikala och horisontella avloppsrör. Rören spolades och filmades och resultatet visade att avloppsledningarna behöver åtgärdas. Istället för att byta ut rören så kommer de att relinas. Föreningen har anlitat en konsult från Projab som ska sköta upphandling samt projektledning under totalentreprenaden.

Uppdragets omfattning:
Etapp 1 Utredning
Januari – februari, klart
Etapp 2 Förfrågan/Upphandling
Februari – mars
Etapp 3 Relining/Besiktning
Fr o m hösten 2020, beräknad tid per lägenhet och trapphus blir 1 vecka

Under tiden kommer det inte att vara möjligt att använda vatten/avlopp i kök samt vatten/avlopp/toalett/dusch i badrum för var lägenhet. Styrelsen kommer att se över hur man på bästa sätt kan lösa toalett-, vatten- och duschmöjligheter.
Information kommer att lämnas fortlöpande, föreningen kommer även att kalla till ett informationsmöte senare i vår.