STYRELSE VERKSAMHETSÅRET 2020/2021
Årsstämman ägde rum på föreningens innergård den 1 juni och följande personer valdes in i styrelsen:
Barbro Anderberg – ledamot, ordförande, omval
Gunilla Borgström – ledamot, omval
Josip Francic – ledamot, mandat till 2021
Nathan Härdig – ledamot, fyllnadsval
Christina McCollum – ledamot, vice ordförande, mandat till 2021
Jörgen Olsson – suppleant, mandat till 2021
Jim Gunnarsson– suppleant, fyllnadsval
Valberedning:
Sven-Åke Kling – sammankallande
Daniel Nordström

Gården i sommar – trivsel och säkerhet
Liten påminnelse, glöm inte att stänga öppna källardörrar mot gården på kvällen och plocka i ordning efter grillning och lek.

Med önskan om en skön sommar!

/Styrelsen