UPPDATERAD INFORMATION GÄLLANDE RELININGPROJEKTET
Etapp 1, Etablering sker i december som planerat. Etapp 2, Relining av horisontella avloppsrör i källare och spolning av dagvattenrör är planerat till januari 2021. Ingen påverkan av lägenheter, som kan användas som vanligt. Gällande Etapp 3, Relining av vertikala avloppsrör till lägenheter, där avvaktar vi tills coronasäkert genomförande senare 2021 eller i början av 2022. Detaljerad information finns att läsa på anslagstavlan i källargången samt har delats ut till alla hushåll.

ADVENT PÅ GÅRDEN – INSTÄLLT P G A CORONALÄGET
På grund av utökade coronarestriktioner får vi tyvärr ställa in träff på gården den 29 november.

HYRESFÖRHANDLING PÅKALLAD
Hyresförhandling för föreningens hyreslägenheter är påkallad hos Hyresgästföreningen, att gälla fr o m den 1 april 2021. I år förhandlar föreningen själv med Hyresgästföreningen, inte genom ombud som tidigare år.

HÖJNING AV ÅRSAVGIFTERNA
Från och med den 1 januari 2021 höjs årsavgifterna med 2 %.