SKYFALL OCH ÖVERSVÄMMAD KÄLLARE

För ett par veckor sedan blev källaren delvis översvämmad vid skyfall sent en kväll. Stort tack till alla som hjälpte till att stoppa vattnet, som trängde sig in genom källardörrarna utifrån gården.

En påminnelse att se över villkor i egen hemförsäkring gällande lösöre och vad som gäller vid översvämning, t ex att värdefullt lösöre ev behöver säkras upp på hyllor etc. Föreningens kollektiva bostadsrättsförsäkring täcker inte privat lösöre.

CONTAINER PÅ GÅRDEN HELGEN 17-19 SEPTEMBER

En container är beställd, passa på att slänga gammalt skräp!

SOPKÄRLSTVÄTT

Extra tvätt av sopkärlen är beställd, liksom extra rengöring av golven i soprummet och källarkorridoren.