VATTENSKADOR I LÄGENHETER

Föreningen har dessvärre drabbats av flertalet vattenskador på senare tid. Att hantera vattenskador är ofta en utdragen och kostsam process. Styrelsen vill därför be samtliga medlemmar att vara särskilt uppmärksamma på läckande vatten i såväl lägenheter som i gemensamma utrymmen. Kontrollera gärna regelbundet att kopplingar till kranar, tvätt- och diskmaskin e t c fungerar som det ska och att dessa inte står och läcker.

Skulle ni upptäcka ett läckage är det väldigt viktigt att ni agerar skyndsamt och att ni direkt kontaktar SBC samt styrelsen.

a) Vardag måndag – fredag kl. 07.00-21.00 kontaktar du SBC, tel 0771-722 722
b) Övrig tid kontaktar du Jourtjänsten, tel 040-689 24 80

Styrelsen vill också påminna om att tillstånd måste sökas från styrelsen för bland annat renoveringar som innefattar installation eller flytt av våtutrymme, toalett eller kök. För att minimera risk för bland annat vattenskador ska sådana arbeten utföras av behörig fackman med korrekt behörighet som godkänns av styrelsen innan arbetet påbörjas.

På hemsidan hittar ni mer information om vad som gäller vid renoveringar samt vid vattenskada.

BESKÄRNING TRÄD 14 OKTOBER – INGEN PARKERING PÅ GÅRDEN DEN DAGEN!

Arboristen kommer till gården den 14 oktober för beskärning och trädfällning av ett murket träd, vi ber att inga bilar är parkerade på gården den dagen.

FELANMÄLAN ALLMÄNNA UTRYMMEN I FASTIGHETEN

Vänligen kontakta SBC direkt via deras hemsida och anmäl, det ska inte anmälas via styrelsen. Kan röra sig om skev dörr, trasig lampa etc.