BLANKETT VID RENOVERING

Vid renovering av bl a befintliga ledningar för vatten och avlopp (kök och badrum) samt i bärande konstruktion ska tillstånd först begäras av styrelsen. Det finns ytterligare info samt en blankett på föreningens hemsida att ladda hem och fylla i, den hittar man under rubrik ”Renovering/ändring av lägenhet”.

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN

Motioner till årsstämman ska lämnas in senast den 1 april till styrelsebrevlådan eller via mail till info@mariedal1916.se.

Årsstämman kommer i år att äga rum vid Slottsträdgårdens Café där vi bokat växthuset den 16 juni.

VALBEREDNINGEN

Är du intresserad av att delta i styrelsearbete under kommande verksamhetsår kan du kontakta Valberedningen, Daniel Nordström (sammankallande) eller Sven-Åke Kling.