STARTDATUM RELINING FRAMFLYTTAT

Vänligen notera att startdatum är framflyttat till vecka 18.

FÖRINSPEKTION I LÄGENHETER DEN 12 APRIL

Obligatorisk förinspektion i var lägenhet i samband med relining den 12 april med start kl 09.00 på Carl Hillsgatan fram till Kilian Zollsgatan 2 D. Datum för resterande trapphus aviseras därefter. Förinspektionen tar ca 15 min och nycklar ska ha lämnats in enligt tidigare avisering.

EXTRASTÄMMA DEN 25 APRIL KL 18 MED ANLEDNING AV STADGEÄNDRING

Välkommen till den andra extrastämman med anledning av förslag till ändring av föreningsstadgarna i samband med att avgift för överlåtelse och pantsättning höjs av förvaltaren SBC.