Välkommen till föreningens årsstämma!

Torsdag den 16 juni 2022 kl 18.00 vid Slottsträdgårdens Café

Föreningen serverar smörgås och dryck, för anmälan se separat inbjudan i trapphusen.

Inga motioner har inkommit från medlemmarna. Dagordning och årsredovisning kommer att läggas ut i postfacken.