ÅRSSSTÄMMA

Föreningens avgående ordförande Barbro Anderberg och ordinarie Nathan Härdig avtackades i den fina junikvällen på Slottsträdgårdens Café. Konstituerande möte hölls därefter och vi välkomnar Julia Fryklund och Niklas Stjernqvist till styrelsen!

STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022/2023

Jim Gunnarsson, nyval 2 år – ordförande

Christina McCollum, mandat till 2023 – vice ordförande/sekr

Niklas Stjernqvist, fyllnadsval 1 år – kassör

Gunilla Borgström, omval 2 år – ordinarie

Josip Francic, mandat till 2023 – ordinarie

Jörgen Olsson, omval 1 år – suppleant

Julia Fryklund, nyval 1 år – suppleant

Valberedning

Daniel Nordström, omval 1 år, sammankallande

Sven-Åke Kling, omval 1 år