Årsstämma
Datum för stämman är fastställd till torsdag den 15 juni och plats blir på gården. Kallelse delas ut innan stämman.

Motioner
Sista dag för inlämnande av motioner är den 30 april.

Styrelsen
Två ordinarie platser kommer att bli lediga i styrelsen och ska tillsättas inför kommande verksamhetsår. Infobrev med kontaktuppgifter till valberedningen delas ut inom kort.

Årsredovisning 2022
Årsredovisningen kommer av kostnadsskäl inte att tryckas upp i år utan kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inför stämman.