I helgen kommer det att stå en container på gården. Den är i första hand beställd för att föreningen har diverse som behöver göras av med i samband med att vi börjar hyra ut rum i källaren till medlemmar för förvaring av lösa saker. Men medlemmar är välkomna att slänga privata saker i den (dock inte miljöfarligt avfall).

Styrelsen