(Motsvarande det som samma dag satts upp i trappuppgångarna.)

Mot slutet av november eller i december kommer en arborist att fälla två av paradisäppelträden på gården (nr 1 och nr 4 inifrån räknat). Arboristen kommer sedan tillbaka under våren för att beskära övriga träd. Detta för att öppna upp för mer ljus på gården och i lägenheterna längs Kilian Zollsgatan samt för att bättra på möjligheterna för andra träd att må bra och hålla sig vackra.

Föreningen har tagit emot flera intresseanmälningar ang. hyra av extra förrådsutrymme i källaren. Än finns det några utrymmen kvar. Först till kvarn! För mer information, se hemsidan.

Föreningen kommer under vintern/tidig vår att anlita byggföretag att påbörja mindre renoveringar i källaren. I ett av rummen (där bastun tidigare fanns) kommer dusch m.m. att installeras, med möjlighet för medlemmarna att disponera, t.ex. vid badrumsrenovering. Det rummet kan senare kompletteras med ny bastu om intresse finns. Därtill kommer tvättstugorna och torkrummen, liksom tillhörande toaletter, att ses över och renoveras där behov finns. Vidare kommer annan entreprenör att öppna upp inspektionskanaler in till utrymmena bakom hissarna, så att de kan hållas rena och vi slipper dåligt lukt. Även källargångar och -dörrar ska göras vid så småningom, men det blir först efter att trappuppgångarna renoverats, vilket vi hoppas kommer ske under 2017.

Arbetet med förbättring av ventilationen i huset fortskrider.  Styrelsen kommer inom kort att ha ett möte med den anlitade konsulten för genomgång av olika alternativ. Vi hoppas snart ha en färdig åtgärdsplan att dela med oss av.

Bygget av balkonger (totalt sex stycken) och en trappa kommer att påbörjas under januari/februari 2017. När det väl satt igång tror vi det kommer att vara snabbt avklarat.

Styrelsen