Sedan en tid är balkongbygget i full gång. Vi hoppas att byggnadsställningarna på gården kommer att monteras ned inom kort. Betongplattorna kommer senare att lyftas på med kran och efter det kommer Balcona att montera räcken och lister, måla m.m. Balcona har även lovat att måla om fasaden runt de äldre balkongernas infästningarna (den tidigare nyansen blev fel, plus att det har flagnat färg på sina ställen).

I samband med att element flyttades i vissa lägenheter som nu får balkong kom det in luft i värmesystemet som varit svår att få ut igen. Vissa drabbades därför av kalla element. Detta ska nu vara åtgärdat, och vi hoppas alla har värme i sina element.

Föreningen kommer att hålla årsstämma den 7 juni 2017 på Servicehuset Tuppen. Motionsstopp har beslutats till den 1 maj 2017. Motioner kan mailas till styrelsens e-postadress, info@mariedal1916.se.

Vänligen ställ inte upp de portdörrar som har automatisk öppningsfunktion, eftersom det kan leda till att elmotorn går sönder. Stäng heller inte av öppningsfunktionen, eftersom systematiken kan ta skada och vi då måste beställa hit en elektriker för återställning.

Som tidigare flaggats för: på nationaldagen, den 6 juni 2017, kommer vi att hålla stor gårdsfest med lite musik, fri mat och dryck samt tårta och kaffe. Detta med anledning av att huset fyller 100 år.